Symptomen van Parkinson

De klachten verschillen van persoon tot persoon en vaak ook van moment tot moment. Ook kunnen de klachten bij de ene cliënt progressiever, dus sneller, verlopen dan bij de ander. Meestal zijn de eerste klachten vaag en worden deze in de loop van de tijd erger. Bovendien is er een duidelijk verschil gemaakt tussen motorische klachten en niet- motorische klachten.

 

Motorische klachten:

 • Beven
 • Stijfheid 
 • Bewegingstraagheid (rigiditeit)
 • Houdingsklachten, evenwichtsproblemen en vallen
 • Lopen
 • Uit bed komen
 • Aankleden
 • Schrijven.
 • Kwijlen of droge mond

 

Niet-motorische klachten(cognitieve klachten):

 • Vergeetachtigheid
 • Concentratieproblemen
 • Moeite hebben met begrijpen
 • Overzicht houden en plannen van activiteiten. Dit betekent echter niet dat het verstand wordt aangetast. 
 • Verhoogde kans op dementie, vooral in de laatste fase van de ziekte.

 

Behandeling van de ziekte van Parkinson

Door de verscheidenheid aan problemen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken. Dit maakt de behandeling multidisciplinair. Wanneer welke soort zorgverlener betrokken raakt en welke soort behandeling effectief kan zijn is afhankelijk van de problemen die de persoon ervaart. Van belang bij elke vorm van behandeling is dat ze de ervaren klachten verminderen en het dagelijks leven verbeteren.

Helaas is er nog geen behandeling gevonden welke de ziekte kan genezen. Wel kan in veel gevallen aan deeloplossingen worden gewerkt. De neuroloog zal starten met medicijnen wanneer de symptomen van de ziekte van Parkinson interfereren met het dagelijks leven, hobby’s of werk. In latere stadia van de ziekte van Parkinson kunnen hersenoperaties een behandelingsmogelijkheid zijn. 

Bij Back in Shape is de behandeling vooral gericht op het verminderen van ervaren beperkingen, het behouden van lichaamsfuncties en de verbetering van de kwaliteit van leven. Wij bieden o.a. de volgende mogelijkheden:

 • Combinatie van kracht-, uithoudings- en stabiliteitsoefeningen
 • Loop- en valtraining
 • Spelvormen gericht op lichaamsontwikkeling
 • Behandelingen in de thuissituatie of andere praktische omgevingen
 • Behandelingen in een 1 op 1 vorm en/of een groepssetting 
 • Oefenen met zelfmanagement, dit wil zeggen, de manier waarop u met uw ziekte omgaat en u meer grip op uw leven kunt krijgen

Back in Shape is lid van ParkinsonNet en heeft een fysiotherapeut in dienst die gespecialiseerd is in de behandeling en omgang met cliënten met de ziekte van Parkinson en atypische parkinsonismen.

 

Voor meer informatie:

www.parkinsonnet.nl

www.parkinson-vereniging.nl

www.hersenstichting.nl/hersenaandoeningen/parkinson/

www.parkinsontv.nl