Vacatures

Back in Shape bestaat uit vier onderdelen: Zorg, Fitness, DBC en Aan het werk. Er werken 26 mensen. Back in Shape kenmerkt zich door een open, informele maar professionele werksfeer.

Back In Shape zoekt een Re-integratiecoach – Jobcoach

Wij zoeken

De coach die empatisch, enthousiast, creatief, accuraat en oprecht is. No-nonsense, optimistisch, eerlijk en betrouwbaar. Je hebt een HBO coachopleiding of vergelijkbaar en meerdere jaren ervaring. Je hebt kennis van de sociale kaart en wetgeving. Je hebt affiniteit met bewegen en sporten. Je beschikt over een auto. Het is een pré als je ervaring hebt met plaatsing van cliënten naar betaald werk.

Doel van de functie

Het verlenen (in een kort tijdsbestek) van persoonlijke ondersteuning, individuele trajectbegeleiding en advies aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, veroorzaakt door medische en/of psychosociale problemen, met als doel het werk fit maken van cliënten en zo mogelijk cliënten begeleiden naar het verkrijgen en behouden van betaald werk.

Een korte omschrijving

De re-integratiecoach/jobcoach is verantwoordelijk voor de toegewezen work-load. De werknemer voert intakegesprekken met de cliënt, stelt met cliënt een plan van aanpak op met als einddoel de cliënt terug naar de arbeidsmarkt te begeleiden naar het verkrijgen en behouden van werk. De werknemer hunt zowel werkervaringsplaatsen als vacatures voor het succesvol bemiddelen van cliënten naar reguliere arbeid en zo onder andere de cliënt uit de uitkering te laten stromen en uitkering onafhankelijk te laten worden. Het actief acquisitie voeren is een onderdeel van de functie.

Werkomgeving

Je werkt samen met alle disciplines binnen Back in Shape. Je legt verantwoording af aan de directeur van Back in Shape over alle aspecten betreffende de re-integratie van cliënten en hun netwerk/verwijzers.

Taken

 • Werk fit maken van cliënten en deze begeleiden naar voorbereiding op terugkeer op de arbeidsmarkt.
 • Begeleiden van cliënten van intake tot uitstoom naar betaald werk.
 • Opstellen naar aanleiding van gesprekken met de cliënt en overige informatie van een plan van aanpak en bespreekt dit met cliënt en opdrachtgever.
 • Opstellen in overleg met de cliënt van een individueel traject, begeleiden, trainen, coachen en bemiddelen van cliënt naar uitstroom tot het verkrijgen en behouden van betaald werk.
 • Bewaken van de voortgang en de uitvoering van de individuele trajecten tot en met uitstroom en geeft zo nodig nazorg.
 • Op de hoogte stellen van de arbeidsmarkt en de ontwikkeling op deze markt.
 • Adviseren van de werkgever over subsidiemogelijkheden.
 • Onderhouden van contacten met verwijzers en vertegenwoordigers van toeleidende instanties en heeft overleg met de diverse disciplines binnen Back in Shape.
 • Contact leggen met werkgevers (actieve werkgeversbenadering gericht op bemiddeling), en met hun afspraken maken over het in dienst nemen van de cliënten.
 • Bezoeken van cliënten thuis in verband met re-integratie.
 • Optreden als casemanager.
 • Geven van voorlichting aan potentiële cliënten, verwijzers, opdrachtgevers.
 • Bijhouden van gegevens over het functioneren van cliënt en stappen die gezet worden en rapporteren hierover.
 • Opstellen van in- en externe rapportages en evaluaties.
 • Zorgdragen (in het algemeen) voor overdracht van gegevens aan externen en bewaken van privacy gevoelige gegevens.
 • Bijhouden van vakliteratuur en leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van instrumenten voor arbeidsmarkt toeleiding

Verantwoordelijkheden

 • Uitwerken (zorgvuldig) van ieder traject van intake tot en met uitstroom.
 • Aanleveren van rapportages binnen de gestelde tijdslimieten.
 • Werken binnen de kaders van de opdrachtgevers.
 • Verrichten van actieve acquisitie.
 • Bijhouden van een urenregistratie.
 • Verzorgen van een optimale communicatie met de diverse opdrachtgevers en de directeur Back in Shape.

Bevoegdheden

 • Bepalen van prioriteiten binnen de eigen work load.
 • Zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden. Nemen van beslissingen die betrekking hebben op de voortgang en kwaliteit van het eigen werk, waarbij het belang en de integriteit van de klant gewaarborgd dient te worden en de goede naam van het bedrijf back in Shape altijd in acht dient te worden genomen.

Functie eisen

 • HBO-werk en denk niveau.
 • Ervaring op het gebied van de uitvoering van re-integratietrajecten.
 • Ervaring in trainen en begeleiden van mensen met fysieke en/of psychische klachten.
 • Kennis van organisaties en de arbeidsmarkt.
 • Kennis van de sociale kaart.
 • Kennis op het gebied van sociale wet en regelgeving.
 • Ervaring op het gebied van coaching.
 • Goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van plannen, het schrijven en bijhouden van rapporten en registratiesystemen en het overdragen van informatie. In bezit van rijbewijs auto
 • Ruime vaardigheden op het gebied van gesprek technieken.
 • Sterke motivatie.
 • Mensenkennis
 • Service gericht ingesteld
 • Coachen
 • Motiveren
 • Netwerken
 • Leervermogen
 • Overtuigen
 • Communicatief vaardig

Wij bieden

 • Een inspirerende werkomgeving in een multidisciplinair team
 • Ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling
 • Maandelijkse intervisie bijeenkomsten
 • Een aanstelling voor 2 tot 3 dagen en 16-24uur per week
 • Goede arbeidsvoorwaarden

Heb je nog aanvullende vragen? Neem dan contact op met Bas van Houten, telefoon: 020 4492969 of 06 41080794. Stuur als je in de vacature geïnteresseerd bent je reactie naar bas@backinshape.nl, graag met je CV.