Click here to change this text

Artikel 1. Abonnementen en opzegtermijn
Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractsduur die ingaat vanaf de ingangsovereenkomst. De opzegtermijn is bij een maandabonnement 1 volledige kalendermaand. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld 15 september 2021 uw abonnement opzegt, het lidmaatschap op 1 november 2021 officieel beëindigd is. De opzegtermijn bij een jaar -en halfjaarabonnement is 1 kalendermaand voor het verstrijken van de contractperiode. Na de contractperiode van 1 jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Halfjaar -en jaarabonnement: In geval van een langdurige blessure of letsel kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Startdatum van deze tijdelijke stop is de datum van aanvraag bij BIS. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een tijdelijke stop worden ingevoerd. Alleen bij verhuizing buiten een straal van 15 km van Back in Shape is het tussentijds beëindigen van het contract mogelijk.
Maandabonnement: Bij een maandabonnement kan er geen sprake zijn van een tijdelijke stop. De klant beëindigt zijn/haar maandabonnement. Bij terugkeer zal er opnieuw een inschrijving plaatsvinden met de daaraan verbonden kosten.

Artikel 2. Tarieven en betalingen
Als u lid wordt, bent u lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijven. Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld. Het abonnementsgeld dient bij voorkeur door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de gehele contractsduur. Indien de betaling niet wordt voldaan, om wat voor reden dan ook, sturen wij de incasso nogmaals naar de bank. Als de situatie zich voordoet dat na enkele verzoeken de betalingsverplichting niet wordt voldaan, dan ben in je verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en de vordering uit handen geven. De overeenkomst kan per direct beëindigd worden.

Artikel 3. Aanpassing contributie
Back in Shape is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs aan te passen.

Artikel 4. Openingstijden
Back in Shape is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, en op daarop aansluitende dagen of bij calamiteiten.

Back in Shape doet er alles aan om de sportschool goed te onderhouden. Daarbij kan het voorkomen dat douches of ruimten niet bereikbaar zijn tijdens openingstijden, omdat ze worden voorzien van onderhoud of schoonmaak.

Artikel 5. Sportpas
Het bewijs van lidmaatschap wordt verstrekt in de vorm van een Back in Shape sportpas. Rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap, zijn niet overdraagbaar. Deze sportpas is persoonlijk en mag niet door anderen gebruikt worden. Gebruik door derden van de pas leidt tot uitsluiting van het lidmaatschap. Bij verlies of diefstal van de sportpas dient u een nieuwe sportpas aan te vragen bij de receptie. SCANNEN BIJ BINNENKOMST IS VERPLICHT.

Artikel 6. Algemene voorwaarden en huisregels
– Het contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
– Gedurende de maanden juni, juli en augustus is er een zomerrooster van kracht.
– De fitnesstoestellen mogen alleen worden gebruikt, nadat een lid instructie heeft gehad van een

Back in Shape instructeur.
– Draag schoon schoeisel en schone, gepaste kleding (bijv. geen ontbloot bovenlijf).
– Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de lessen te volgen. Schoenen met zwarte zolen, behalve non-marking aerobic schoenen, zijn niet toegestaan in de aerobiczaal.
– Het is toegestaan om sportdrankjes in de zaal te nuttigen, mits deze in bidons zitten. Het is verboden om glaswerk of blikjes mee te nemen in de zalen. Het is verboden om etenswaren te nuttigen in de zalen.
– Het is niet toegestaan om aan de geluidsinstallatie, welke geplaatst is in de zalen, te komen.
– Het gebruik van een handdoek op de toestellen en het na gebruik reinigen van de toestellen is, in verband met hygiëne, verplicht.
– Back in Shape behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

Artikel 7. Beëdiging lidmaatschap bij ongewenst gedrag
De directie van Back in Shape behoudt zich het recht wanneer leden zich misdragen, hen de toegang tot het gebouw te ontzeggen en het lidmaatschap van deze leden met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder teruggave van betaalde gelden.

Artikel 8. Wijziging groepslessen
Het aanbod van de groepslessen kan wijzigen. Wij willen het groepslesrooster graag up to date houden. Een wijziging kan incidenteel zijn door bijvoorbeeld ziekte van de docent(e) of door veranderingen van vraag en aanbod op de markt.

Artikel 9. Risico en aansprakelijkheid
Back in Shape is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.

Artikel 10. Privacy
In de privacyverklaring van Back in Shape wordt uitgelegd welke gegevens door ons worden verstrekt. De privacyverklaring is terug te vinden op onze website.