Deelname aan een van onze lessen dient u te reserveren in de Back in Shape app. Op uw mobiele telefoon is de Back in Shape app te downloaden via deze link

Ik geef mij hierbij op als lid van Back in Shape en ga akkoord met onderstaande Algemene Voorwaarden.

Abonnement Entreegeld Maandbedrag Opmerkingen
Jaar € 35.00 € 32.50 Abonnement betreft een periode van 1 jaar, na afloop van 1 volledig jaar wordt het abonnement automatisch verlengd met een maand tot wederopzegging. Entreegeld is exclusief sportpas á €10,00
6 maanden € 35.00 € 36.50 Abonnement betreft een abonnement voor 6 maanden, na afloop van 6 maanden wordt het abonnement automatisch verlengd met een maand tot wederopzegging.
Entreegeld is exclusief sportpas á €10,00
Maand € 35.00 € 40.50 Abonnement betreft een maandabonnement, na afloop van 1 maand wordt het abonnement automatisch verlengd met een maand tot wederopzegging.
Entreegeld is exclusief sportpas á €10,00
Jaarabonnement
Abonnement Jaar
Entreegeld €35,-
Maandbedrag € 32.50
Abonnement betreft een periode van 1 jaar, na afloop van 1 volledig jaar wordt het abonnement automatisch verlengd met een maand tot wederopzegging. Entreegeld is exclusief sportpas á €10,00
Half jaar abonnement
Abonnement 6 maanden
Entreegeld €35,-
Maandbedrag € 36.50
Abonnement betreft een abonnement voor 6 maanden, na afloop van 6 maanden wordt het abonnement automatisch verlengd met een maand tot wederopzegging. Entreegeld is exclusief sportpas á €10,00
Maandabonnement
Abonnement Maand
Entreegeld €35,-
Maandbedrag € 40.50
Abonnement betreft een maandabonnement, na afloop van 1 maand wordt het abonnement automatisch verlengd met een maand tot wederopzegging.
Entreegeld is exclusief sportpas á €10,00

Artikel 1. Ik ben bekend met het feit dat ik mijn lidmaatschap aanga voor de afgesproken contractsduur die ingaat vanaf de ingangsovereenkomst. De opzegtermijn is bij een maandabonnement 1 volledige kalendermaand. Dit houdt in dat als u bijvoorbeeld 15 september 2013 uw abonnement opzegt, het lidmaatschap op 1 november 2013 officieel beëindigd is. De opzegtermijn bij een jaarabonnement is 1 kalendermaand voor het verstrijken van de contractperiode. Na de contractperiode van 1 jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd.

Artikel 2. Ik weet dat ik in geen geval aanspraak kan maken op restitutie van abonnementsgeld.
Jaarabonnement: In geval van een langdurige blessure of letsel kan het abonnement tijdelijk stopgezet worden. Startdatum van deze tijdelijke stop is de datum van aanvraag bij BIS. Er kan dus niet met terugwerkende kracht een tijdelijke stop worden ingevoerd. Alleen bij verhuizing buiten een straal van 15 km van Back in Shape is het tussentijds beëindigen van het contract mogelijk.
Maandabonnement: Bij een maandabonnement kan geen sprake van een tijdelijke stop zijn. De klant beëindigt zijn/haar maandabonnement. Bij terugkeer zal er opnieuw een inschrijving plaatsvinden met de daaraan verbonden kosten van 15,00 euro.

Artikel 3. Back in Shape is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de abonnementsprijs aan te passen.
Artikel 4. Het abonnementsgeld dient bij voorkeur door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de gehele contractsduur.

Artikel 5. Het bewijs van lidmaatschap wordt verstrekt in de vorm van een Back in Shape sportpas. Rechten, voortvloeiend uit het lidmaatschap, zijn niet overdraagbaar. Deze sportpas is persoonlijk en mag niet door anderen gebruikt worden. Gebruik door derden van de pas leidt tot uitsluiting van het lidmaatschap. Bij verlies of diefstal van de sportpas dient u een nieuwe sportpas aan te vragen bij de receptie. SCANNEN BIJ BINNENKOMST IS VERPLICHT.

Artikel 6. Algemene voorwaarden en huisregels
-Het contract is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
-Back in Shape is bevoegd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen en te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen, en op daarop aansluitende dagen.
-Gedurende de maanden juni, juli en augustus is een zomerrooster van kracht.
-De fitnesstoestellen mogen alleen worden gebruikt, nadat een lid instructie heeft gehad van een

Back in Shape instructeur.
-Back in Shape is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen, van welke aard en door welke oorzaak dan ook.
-Draag schoon schoeisel en schone, gepaste kleding (bijv. geen ontbloot bovenlijf).
-Het is niet toegestaan om met buitenschoenen de lessen te volgen. Schoenen met zwarte zolen, behalve non-marking aerobic schoenen, zijn niet toegestaan in de aerobiczaal.
-Het is toegestaan om sportdrankjes in de zaal te nuttigen, mits deze in bidons zitten. Het is verboden om glaswerk of blikjes mee te nemen in de zalen. Het is verboden om etenswaren te nuttigen in de zalen.
-Het is niet toegestaan om aan de geluidsinstallatie, welke geplaatst is in de zalen, te komen.
-Het gebruik van een handdoek op de toestellen en het na gebruik reinigen van de toestellen is, in verband met hygiëne, verplicht.
-Back in Shape behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.

Artikel 7. De directie van Back in Shape behoudt zich het recht voor wanneer leden zich misdragen, hen de toegang tot het gebouw te ontzeggen en het lidmaatschap van deze leden met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder teruggave van betaalde gelden.