Sinds 1 mei 2019 kan het UWV verschillende interventies inzetten om u te helpen een volgende stap te kunnen maken naar de arbeidsmarkt. Back in Shape helpt u graag op weg met een van de volgende interventies: 

‘Participatie interventie’. Deze dienst is voor klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is. 

‘Bevorderen maatschappelijke deelname’. Ook deze dienst biedt ondersteuning aan klanten voor wie ‘Werkfit maken’ (nog) niet passend is. 

De participatie interventie is voor u van toepassing als u door ziekte of arbeidsongeschiktheid een langere tijd niet heeft kunnen deelnemen aan de maatschappij en hierdoor langere tijd uit het arbeidsproces bent geraakt. Om herstel en verandering te bevorderen kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken. Back in Shape helpt u bij dit proces. U bevindt zich op trede 1 van het schema en het doel is om op trede 2 te komen. 

Bij bevorderen maatschappelijke deelname staat meedoen aan onze maatschappij centraal. Vrijwilligerswerk of een leuke dagbesteding kan een goede start zijn. Back in Shape ondersteunt u op weg naar de volgende stap. 

U bevindt zich op trede 2 van het schema en het doel is om trede 3 te bereiken. 

Onze insteek is om u te begeleiden en te ondersteunen op punten die nog niet zo gemakkelijk zijn om zelfstandig op te pakken. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan wandel coaching om weer in beweging te komen, samen uw sociaal netwerk in kaart brengen en eventueel uitbreiden, helpen bij het vinden van vrijwilligerswerk, mindfulness yoga en/of sporten bij ons op de locatie. 

Werkwijze 

Indien u in aanmerking komt voor één van bovenstaande trajecten, dan is onze werkwijze als volgt: 

Op basis van een intakegesprek (klikgesprek) met een coach, worden de mogelijkheden met u besproken. Het gesprek kan plaatsvinden op een door u gewenste locatie, bijvoorbeeld in een coachhuis, bij u thuis of bij Back in Shape. U kunt daarna beoordelen of Back in Shape bij u past om u te ondersteunen. U laat vervolgens aan het UWV weten of u voor Back in Shape kiest. Als u uw keuze heeft bepaald, dan stellen wij samen met u een re-integratieplan op. In dit plan staan de doelen en wederzijdse verwachtingen beschreven. Als het re-integratieplan door het UWV is goedgekeurd, dan start uw begeleiding. U ontvangt ondersteuning en begeleiding van een vaste coach tijdens de re-integratie. Deze coach is meestal dezelfde persoon als die met u een klikgesprek heeft gevoerd. 

Wilt u weten of onze diensten ook voor u geschikt is, of wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? 

Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder

Download folder Modulaire re-integratie