Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom het bewegen en het bewegingssysteem van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Onze kinderfysiotherapeut (i.o.) test onder andere motorische grove en fijn motorische motoriek.
Kinderfysiotherapie is direct toegankelijk. De kinderfysiotherapeut werkt nauw samen met de huisartsen, logopedisten en jeugdartsen (GGD).