Maar liefst 96% van de mensen ervaart in hun leven een vorm van hoofdpijn. Als we dat specifiek bekijken ervaart van deze groep 76% spanningshoofdpijn en ongeveer 14% migraine. Hoofdpijn en nekpijn gaan vaak samen. Een groot deel van de mensen met nekpijn kan dus ook hoofdpijn ervaren.

Er bestaan verschillende soorten hoofdpijn. De manueel therapeuten bij Back in Shape ziet met name spierspanning gerelateerde hoofdpijn, migraine en hoofdpijn op basis van langdurig gebruik van bijvoorbeeld pijnstillers.

Migraine is één van de meest voorkomende vormen van hoofdpijn. Meer dan 10% van de Nederlandse bevolking heeft jaarlijks migraine aanvallen. De gemiddelde frequentie is twee keer per maand. We spreken echter pas van migraine wanneer de aanvallen regelmatig voorkomen, met onderstaande verschijnselen.

Symptomen

Migraine kan zich op verschillende manieren manifesteren. In de meest typische vorm wordt migraine gekenmerkt door:
– Aanvallen van hoofdpijn met een duur van 4 uur tot 3 dagen
– Hevig bonzende eenzijdige hoofdpijn die erger wordt bij inspanning.
– Matig tot ernstig ervaren pijn
– Misselijkheid, braken, soms diarree.
– Overgevoeligheid voor licht en geluid.

Verloop

Bij migraine vinden er een aantal fasen plaats. Niet alle fasen hoeven bij patiënten in gelijke mate aanwezig te zijn.

Verloop fasen bij Migraine

De eerste fase wordt de prodromale fase, ook wel de waarschuwingsfase, genoemd. Dit komt in 15% van de gevallen voor. Deze fase kan uren tot dagen voor een migraine aanval beginnen. Tijdens deze fase kunnen patiënten vrij plotseling optredende veranderingen in stemming of smaak ervaren, vermoeidheid of frequent geeuwen
De tweede fase betreft de aurafase. In deze fase heeft een patiënt voorafgaand aan de hoofdpijn auraverschijnselen. Meestal bestaat een aura uit kortdurende stoornissen in het zien, schitteringen of lichtflitsen. Er kunnen ook andere neurologische verschijnselen optreden, zoals gevoelsstoornissen, onvermogen tot spreken of krachtsverlies aan een kant van het lichaam. De aurafase komt bij 33% van de migrainepatiënten voor.

De hoofdpijnfase is de fase waar bijna alle migrainepatiënten last van hebben. Toch is er ook een deel van de patiënten met een aura, maar zonder hoofdpijn. De hoofdpijn kan langzaam toenemen in ernst. De hoofdpijn is vaak gelokaliseerd aan een kant, maar kan ook aan beide kanten van het hoofd ervaren worden. Patiënten liggen bij voorkeur tijdens de hoofdpijnfase in bed. De hoofdpijn fase gaat vaak gepaard met misselijkheid en braken. Daarnaast komen overgevoeligheid voor licht en geluid voor.
De laatste fase is de herstelfase. Kenmerkend voor de herstelfase is dat patiënten snel vermoeid zijn en minder geconcentreerd.

Behandeling

De behandeling kan fysiotherapeutisch of met medicijnen ingesteld worden. De medicatie slaat helaas niet bij iedereen goed aan.
Fysiotherapeuten stellen op basis van de anamnese en onderzoek een diagnose. Voor migraine geldt dat het informeren en adviseren omtrent het beloop en afstemming van medicatie de belangrijkste speerpunten zijn. De medicatie wordt ingesteld door uw specialist. Er is een gebrek aan evidentie voor het toepassen van mobilisaties en/of manipulaties. Sporten heeft invloed op de duur van migraine, matig tot intensief bewegen resulteert in afname van het aantal migraine dagen.

Voor meer informatie over migraine kijk op:

https://www.thuisarts.nl/migraine

https://www.nederlandsehoofdpijnvereniging.nl/over-nhv/informatie-voor/patienten/migraine/