Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft Back in Shape huisregels opgesteld die de veiligheid en de kwaliteit voor u kunnen waarborgen.

• De eerste fysiotherapeutische zitting wordt in de regel gebruikt voor het vraaggesprek, het fysiotherapeutisch onderzoek en het opstellen van het behandelplan.

• Zorg dat u op tijd komt. Als u meer dan 10 min. te laat bent, vervalt de afspraak.

• Mocht de fysiotherapeut onverhoopt meer dan 10 min. vertraging oplopen, wordt u hierover ingelicht.

• Om uw behandeling(en) te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar kunt u niet gelijkertijd bij een andere fysiotherapeut onder behandeling zijn.

• Betalingsvoorwaarde: De mate van dekking door uw zorgverzekeraar voor fysiotherapie is uw eigen verantwoordelijkheid. De fysiotherapeuten van Back in Shape kunnen u hierbij helpen. Als u onvoldoende verzekerd bent zullen wij u een rekening sturen.

• Annuleringsregeling: Indien u niet (tijdig) de geplande behandeling annuleert, binnen 24 uur van tevoren, of de fysiotherapeut de geplande tijd niet meer kan invullen zijn wij genoodzaakt om de volledige kostprijs van de voorgenomen behandeling bij u in rekening te brengen. Een behandeling kan, aan de balie of telefonisch, verzet of geannuleerd worden.

• Omdat in de praktijk ook minder valide patiënten behandeld worden, wordt het op prijs gesteld dat, bij gebrek aan zitruimte, deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

• Back in Shape is niet verantwoordelijk voor diefstal van of schade aan uw eigendommen binnen het pand of op het buitenterrein.

• Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

• Back in Shape aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van patiënten welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeuten hebben gehouden.

• Back in Shape streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg. Hiervoor maken wij gebruik van een online anonieme enquête (CQ) die u via een e-mail ontvangt. Tevens sturen wij anoniem gegevens door naar de landelijke database fysiotherapie (LDF). De landelijke database fysiotherapie (LDF) is een initiatief van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). In deze database verzamelt het KNGF kwaliteitsinformatie van fysiotherapeutische zorg (LDK) en informatie over de fysiotherapiepraktijken (LDP). Wilt u hier niet aan deelnemen dan dient u dit aan te geven bij de receptie.

  • Behandelingen die niet gedekt worden door de zorgverzekeraar komen op eigen rekening, de factuur wordt via de mail verzonden

Hygiëne:
• In het hele gebouw is het verboden te roken.

• Patiënten dienen tijdens de trainingen binnen schone sportschoenen met lichte zolen te dragen. Ook dient men een T-shirt met mouwen en een sportbroek te dragen.

• Patiënten dienen, in de trainingszaal en in de behandelruimtes, een handdoek mee te nemen.

• Bij sommige behandelingen zoals massage en manuele therapie, is er een direct lichamelijk contact tussen u en uw fysiotherapeut. Wij verwachten dat u hier in uw persoonlijke verzorging rekening mee houdt, als u voor een behandeling komt.

• In ons centrum zijn gescheiden dames- en herenkleedkamers aanwezig met douches. U kunt hiervan gebruik maken, als u voor de afspraak niet in staat bent geweest zich op te frissen.

Privacy:
• Back in Shape werkt met een privacyreglement, dit betekent dat uw gegevens uitsluitend door medewerkers worden vastgelegd en bewaard volgens de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens). Tevens heeft u recht op inzage van uw dossier, dit kunt u schriftelijk aanvragen. Hiervoor wordt bij u een kleine vergoeding in rekening gebracht. Back in Shape is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven.

• In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

Klachtenreglement:
U mag erop rekenen dat elke fysiotherapeut van Back in Shape zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Bespreek de klacht eerst met uw behandelend fysiotherapeut. Of in een later stadium met de praktijkeigenaar, dhr. Broers.
In het uiterste geval kunt u via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) een bemiddelingsgesprek aanvragen.
Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure via een van de onderstaande instanties:

• de Klachtencommissie van het KNGF

• de Commissie van Toezicht van het KNGF / klachtencommissie van Stichting Loop

• het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Back in Shape stelt het erg op prijs als u (bijna-) calamiteiten of situaties waarin u zich, om welke reden dan ook, niet prettig hebt gevoeld meldt aan het management van Back in Shape. Meer informatie, of een verzoek voor een persoonlijk gesprek, is verkrijgbaar aan de balie.