Een Naar Werk traject wordt ingezet voor mensen die in staat zijn om te gaan werken. Bijvoorbeeld als zij een Werkfit -of een andere re-integratie traject hebben doorlopen.

Naar Werk trajecten zijn bedoeld voor mensen met een AG-uitkering (Wajong, WGA of WIA, WAZ) of ZW-uitkering (o.a. flexwerkers en arbeidsongeschikten zonder werkgever).

Een Naar Werk-traject duurt minimaal 6 en maximaal 9 maanden.

Een Naar Werk traject bij Back in Shape kenmerkt zich door het bieden van maatwerk. Hierbij valt te denken aan: persoonlijke aandacht, één op één begeleiding en empowerment.

Na een kennismakingsgesprek wordt er aan de klant een re-integratieplan voorgelegd. Hierin wordt besproken wat de doelen zijn en hoe wij deze willen bereiken.

Het uitgangspunt is dat de klant actief aan de slag gaat met het vinden van werk. Samen wordt er gekeken naar wat de kortste weg is. Met uiteindelijk als eindresultaat werkhervatting en/of plaatsing in een passende baan, in dienst of als zelfstandige.

De klant gaat onder begeleiding van een re-integratiecoach actief aan de slag. Dit kan bestaan uit gericht vacatures zoeken, sollicitatievaardigheden aanscherpen, netwerkvaardigheden uitbreiden en/of de inzet van social media effectiever te leren inzetten.

Wilt u weten of een Naar Werk traject voor u of uw klant geschikt is of wilt u een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek?

Neem dan contact op door een bericht te sturen naar info@backinshape.nl, of telefonisch op telefoonnummer 020 – 449 29 69.