Een frozen shoulder komt voornamelijk voor tussen het 40ste en 60ste levensjaar. Vrouwen hebben een hogere kans dan mannen om een frozen shoulder te krijgen.

We onderscheiden twee soorten frozen shoulder:

 1. De primaire frozen shoulder
 2. De secundaire frozen shoulder

 

De primaire frozen shoulder.

Primair wil zeggen “zonder aanwijsbare oorzaak”. Deze vorm van frozen shoulder heeft een natuurlijk gunstig beloop en gaat in de meeste gevallen vanzelf over. Het kan alleen wel lang duren voordat de klachten en beperkingen helemaal weg zijn. Het beloop van de primaire frozen shoulder is in drie fasen in te delen:

 • Eerste fase: De ontstekingsfase/pijnfase

De beginfase van een frozen shoulder lijkt heel erg op die van gewone schouderklachten (SAPS). Namelijk pijn aan de schouder en bovenarm, soms met nekklachten, welke toeneemt bij het bewegen van de arm en pijn bij het liggen op de schouder. Echter is de bron van deze schouderklachten anders. In de eerste fase van een frozen shoulder is het kapsel door onbekende oorzaak ontstoken geraakt. Deze ontstekingsfase doet veel pijn, maar de beweeglijkheid is nog niet duidelijk afgenomen. Deze fase kan 2 tot 9 maanden duren.

 • Tweede fase: De bevrorenfase/stijfheidsfase

Als gevolg van de bovengenoemde ontstekingsfase treedt er litteken op in het kapsel. Hierdoor wordt het kapsel van de schouder strakker en dikker. Dit merkt de persoon doordat de beweeglijkheid afneemt. De pijnklachten worden in deze fase wel minder, maar bewegen naar de eindstanden doet vaak nog wel pijn. Eigenlijk is dit de eerste herstelfase van de hier bovengenoemde ontstekingsfase. Deze fase duurt tussen de 4 en 12 maanden

 • Derde fase: De ontdooifase 

Hierbij neemt de beweeglijkheid langzaamaan toe. Dit komt omdat het litekkenweefsel dunner en slanker word en het kapsel weer langzaamaan de normale structuur begint te krijgen. Deze fase kan 5 tot 42 maanden duren.

 

 

 

 

 

 

De behandeling van de primaire frozen shoulder is afhankelijk van de fase waarin u zich bevindt.

 • Behandeling in de ontstekingsfase.

De klinische uitdaging voor de therapeut is om tijdens de eerste fase de ontsteking van het kapsel te ontdekken. De eerste fase van een frozen shoulder lijkt namelijk erg op die van “gewone” SAPS klachten. Gelukkig kan echografisch onderzoek bij Back in shape daarbij helpen. Bij echografisch onderzoek kan het kapsel van de schouder in beeld gebracht worden door onze echografisch fysiotherapeut. Een ontstoken kapsel laat bij echografisch onderzoek een verdikking zien vaak in combinatie met vocht in het schoudergewricht.

In deze eerste fase is behandeling door de huisarts met orale onstekingsremmers en/of een injectie in het schoudergewricht de beste behandeling. De injectie kan bij Back in shape samen met de huisarts onder echogeleide worden gezet. Dit vergroot de kans op succes.Let wel dat deze behandeling vaak alleen pijnafname geeft, het kan niet voorkomen dat u de stijfheidsfase ingaat.

 • Behandeling in de stijfheidsfase/frozen fase.

Hierbij speelt de fysiotherapeut een rol. In deze fase zult u voornamelijk het advies krijgen om te blijven bewegen binnen de mogelijkheden van de schouder. Er is geen overtuigend bewijs dat het doen van oefeningen en intensieve mobilisaties door de therapeut het herstel en de beperkingen als gevolg van de frozen shoulder kunnen verminderen. Een studie gedaan in Groningen waarbij twee groepen voor twee jaar werden gevolgd liet zien dat de groep die intensieve fysiotherapie en oefeningen deed na twee jaar een minder goed herstel had dan de groep die het advies kreeg om binnen de mogelijkheden te blijven bewegen. Andere studies gedaan naar de behandeling van een frozen shoulder zijn vaak van slechte kwaliteit en/of hebben een te korte tijdsduur.

De behandeling van de therapeut zal dus voornamelijk bestaan uit adviezen hoe u het beste met de beperkingen kunt omgaan en geruststelling dat de beperkingen uiteindelijk vanzelf zullen verdwijnen.

 • Behandeling in de ontdooifase.

Ook deze fase zal met name bestaan uit voorlichting en adviezen. Mocht er bij u één bepaalde bewegingsrichting achter blijven dan kunt samen met de fysiotherapeut bekijken of daar specifieke oefeningen voor te doen zijn of dat daar behandeling van de therapeut bij nodig is.

 

De secundaire frozen shoulder.

Hierbij is de oorzaak van de frozen shoulder wel aanwijsbaar. De volgende oorzaken van een secundaire frozen shoulder zijn in de literatuur omschreven.

 • Langdurige immobilisatie van de schouder.
 • Na verwonding van de schouder door bijvoorbeeld een val of operatie.
 • Overbelasting.
 • Andere ziekten zoals diabetes, een herseninfarct/hersenbloeding, schildklieraandoeningen of de ziekte van Parkinson.

Hierbij is het beloop erg afhankelijk van de oorzaak. Over het algemeen zien we in de praktijk dat een frozen shoulder veroorzaakt door een immobilisatie, een val of operatie of door overbelasting een wat sneller beloop heeft dan de primaire frozen shoulder. Als de frozen shoulder aanwezig is bij een andere andere ziekte zoals diabetes, een herseninfarct/hersenbloeding, schildklieraandoening of de ziekte van Parkinson, dan is deze vaak hardnekkiger dan de primaire frozen shoulder.  Dit omdat de frozen shoulder wordt veroorzaakt door de chronische aandoening.