De IRO staat voor de Individuele Re-integratie Overeenkomst. Als het UWV vaststelt dat een re-integratietraject voldoende toegevoegde waarde biedt dan kan de werkzoekende zelf een re-integratiebedrijf uitzoeken. De IRO kan alleen worden ingezet als de klant een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft (WIA, WAO. Wajong of WAZ) en op zoek is naar werk. Back in Shape/DBC heeft met het UWV een overeenkomst afgesloten voor het uitvoeren van IRO’s.

Nadat wij samen met de klant het plan van aanpak hebben opgesteld en ter goedkeuring aan het UWV hebben voorgelegd, verloopt het traject in duidelijke fases. In de zogenaamde voorschakelfase bieden wij de klant een traject aan waarin de fysieke en/of psychische belastbaarheid voor zover mogelijk wordt verbeterd. Soms is het ook nodig om bijvoorbeeld financiële schulden of andere sociaal maatschappelijke problemen zo goed mogelijk aan te pakken.

In de aanbodversterkende fase wordt de deelnemer gecoacht op het ontwikkelen van een krachtige balans van waaruit terugkeer naar werk mogelijk wordt. Bijvoorbeeld omdat de klant leert zo goed mogelijk met de nog resterende psychische of fysieke klachten om te gaan en adequaat de grenzen van zijn of haar belastbaarheid weet te hanteren. Of door de klant te trainen in assertiviteit.

In de bemiddelingsfase zijn alle activiteiten gericht op het vinden van een baan. Hierin wordt er gezocht naar geschikte vacatures en wordt de klant getraind in sollicitatie vaardigheden en presentatietechnieken. In sommige situaties moet er gezocht worden naar een (nieuwe) functie binnen een bedrijf waarin voldoende rekening wordt met de specifieke beperkingen van de klant. Wij hebben binnen ons netwerk mogelijkheden voor het vinden van een dergelijke functie.

Wilt u weten of IRO ook voor u geschikt is of een afspraak maken?
Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.